Βοτανικό Πάρκο & Κήποι Κρήτης - Botanical Park & Gardens of Crete


Adresse:
Φουρνές, Ομαλός - Fournes, Omalos, 73100 Chaniá, Greece

Données incorrectes ? Faites-nous le savoir hi@itinari.com.

Ce récit est traduit avec l'aide de la technologie

Ce texte a été traduit en Français à partir de la version originale en English.

Description

A moins que nous n'apprenions que les plantes et leur utilité marchent dans le Parc Botanique et les Jardins de Crète offrent notre agrément spirituel et visuel. Le restaurant du parc a été certifié avec la "marque de qualité de la cuisine crétoise" de la société préfectorale "Cretan Quality Agreement". CRETE ..... Une PETITE Épire Le seul du genre en Europe.

Récits de voyage autour de Βοτανικό Πάρκο & Κήποι Κρήτης - Botanical Park & Gardens of Crete

Lieux à visiter autour de Βοτανικό Πάρκο & Κήποι Κρήτης - Botanical Park & Gardens of Crete