Манастир Зрзе - The Zrze Monastery


Address:
Zrze Monastery, Dolneni Municipality, 7505 Macedonia Dolneni

Incorrect data? Please notify us at hi@itinari.com.

Description

Зрзе е православен манастир од 9 век, кој се наоѓа на 34 километри северо-западно од Прилеп, во Горна Пелагонија, на речиси 1000 метри надморска височина. Во времето на св. Климент Охридски, во втората половина на 9 век, зрзеската бигорна карпа ја населуваат монаси. Во средината на 14 век, монахот Герман подигнува општежитие со црква која ја посветува на празникот на исихастите, Свето Преображение Христово. Од 1998 година, со вжителувањето на монашката заедница, манастирот Зрзе се возобновува во општежителен машки манастир. На почетокот на 21 век, по третпат во својата историја, зрзескиот манастир станува епископско седиште на епископот Климент Хераклејски, секретар на САС на МПЦ-ОА. Zrze (Зрзе) is a 9th century Orthodox Christian monastery, located 34 km north-west of Prilep, in Upper Pelagonia region, at almost 1000 m above the sea level. At the time of St. Kliment of Ohrid, in the second half of the 9th century, monks settled at the Zrze travertine rock. In the middle of the 14th century, monk German has built a coenobitic monastery above the ancient monastic settlement, with a church dedicated to the Feast of the hesychasts, the Holy Transfiguration of Christ. Since 1998, when the present monastic community was established, the Zrze Monastery is alive again as a coenobitic male monastery. At the beginning of the 21st century the Zrze Monastery became an Episcopal seat for the third time in its history, now of Kliment, the Bishop of Heraclea, the secretary of the Holy Bishop's Synod of the Macedonian Orthodox Church - Ohrid Archbishopric.

Travel stories around Манастир Зрзе - The Zrze Monastery