The Obelisk of Francis I and Caroline Augusta


Adres:
Piața Muzeului, Cluj-Napoca 400000, Romania

Błędne dane? Prosimy o powiadomienie nas hi@itinari.com.

Ta historia podróży jest tłumaczona przy pomocy technologii.

Tekst ten został przetłumaczony na Polski z oryginalnego języka English.

Opis

Obelisk Franciszka I i Karoliny Augusta jest pierwszym świeckim pomnikiem w Klużu-Napoce i jednym z najważniejszych zabytków klasycystycznych w Siedmiogrodzie.

Historie z podróży po The Obelisk of Francis I and Caroline Augusta

Miejsca do zwiedzania wokół The Obelisk of Francis I and Caroline Augusta