!i18n:es:data.regions:ge-samtskhe-javakheti.picture.caption
!i18n:es:data.regions:ge-samtskhe-javakheti.picture.caption

Pequeños pueblos y aldeas en Samtskhe-Javakheti