Privacybeleid

Lees meer over ons privacybeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 11 januari 2017

Posaia SA ("itinari", "Wij", "Ons", "Onze") erkent het belang van privacy. itinari beheert uw persoonlijke informatie die wordt verzameld via de websites op www.itinari.com en alle andere websites en mobiele applicaties die eigendom zijn van of worden beheerd door itinari en alle moeder-, dochter- of gelieerde bedrijven van itinari (gezamenlijk "Website") op basis van itinari geloof in respect voor het individu en in overeenstemming met dit privacybeleid. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE OP WELKE WIJZE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN BROWSEN, KOPEN EN GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENSTEN DIE VIA DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, GAAT U AKKOORD MET HET ITINARI PRIVACYBELEID . Als u het niet eens bent met dit privacybeleid, geef dan geen persoonlijke informatie en maak geen gebruik van de website.

1. Informatie die we verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke informatie over u om de door u gevraagde diensten te leveren, om de interactie van de gebruiker met itinari te verbeteren en om met u te communiceren over Itinaire activiteiten, itinari diensten, promoties en wedstrijden. We proberen de verzamelde informatie te beperken om het beoogde doel van het verzamelen te ondersteunen. itinari kan persoonlijke informatie in Europa verwerken, opslaan en overdragen.

1.1 Persoonlijke informatie

Wij verzamelen persoonlijke informatie van u op verschillende manieren wanneer u via de Website met itinari communiceert. Enkele voorbeelden zijn wanneer u:

 • Maak een account aan op de Website;
 • Neem contact met ons op;
 • Een recensie indienen of enige Gebruikersinhoud (zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden) op de Website plaatsen; of
 • Anders persoonlijke informatie aan itinari doorgeven.

Persoonlijke informatie is informatie die u identificeert of redelijkerwijs aan u gekoppeld is.

De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan bestaan uit: creditcardgegevens en contactgegevens zoals uw naam en/of bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We kunnen ook persoonlijke informatie over u verzamelen via social media websites en diensten.

Wanneer u ons vraagt om diensten te verlenen ten behoeve van een derde partij, bent u wettelijk gemachtigd door deze derde partij om zijn/haar persoonlijke en vertrouwelijke informatie aan itinari bekend te maken. Deze machtiging geldt voor persoonlijke informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en de creditcardgegevens van de derde partij. U gaat ermee akkoord dat u alle risico's verbonden aan het gebruik van de door u verstrekte persoonlijke informatie van derden draagt en dat itinari in geen geval aansprakelijk is voor enige persoonlijke informatie of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van persoonlijke informatie. itinari fungeert slechts als passief kanaal voor het gebruik van de persoonlijke informatie en gaat geen enkele verplichting of aansprakelijkheid aan met betrekking tot de persoonlijke informatie van derden die door u en/of uw bedrijf wordt verstrekt.

1.2 Gebruiksinformatie

Wanneer u de Website gebruikt, ontvangen en bewaren wij bepaalde soorten informatie over uw gebruik van de Website. Ons doel is om de Website correct te laten werken, om ons in staat te stellen onze diensten aan te bieden, om itinari-activiteiten op maat te maken voor uw werkelijke interesses, om het gebruik van de Website te evalueren, voor marketingdoeleinden en om uw interactie met itinari te personaliseren en te verbeteren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Wij kunnen technische informatie verzamelen zoals uw IP-adres, het adres van een verwijzende website of toepassing, het type webbrowser of mobiel apparaat dat u gebruikt, uw besturingssysteem, uw internetprovider, de locatie van het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website, de itinari-activiteiten die u uitvoert en het pad dat u neemt via de Website;

Wanneer u diensten aanschaft, verzamelen wij informatie over de transactie, zoals de datum van aankoop.

2. Cookies en webbakens

Wij gebruiken cookies om uw bezoek te verbeteren en te vereenvoudigen, namelijk om het surfen op de Website te vergemakkelijken, om het inloggen te vergemakkelijken, voor interne veiligheidsdoeleinden, systeembeheer en om advertenties aan te passen aan uw voorkeuren en dergelijke. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Voor meer informatie over hoe cookies op de Website worden gebruikt, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid. We kunnen gebruik maken van web beacons. Web beacons laten ons toe om te begrijpen of een bepaalde pagina van de Website werd bezocht of dat er een e-mail werd geopend of dat er reclame banners op andere websites effectief waren.

3. Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie en gebruiksinformatie om onze producten en diensten aan te bieden en te leveren en om onze kernfuncties te ondersteunen. Deze omvatten order- of dienstuitvoering, klantenservice, interne bedrijfsprocessen, marketing, inclusief prijsvragen en sweepstakes, authenticatie, verlies en fraudepreventie, openbare veiligheid en juridische functies. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Om aan uw verzoeken om diensten te voldoen en met u te communiceren over deze verzoeken;
 • Om uw account te registreren op de Website;
 • Voor het beheer van enquêtes, wedstrijden, sweepstakes en promoties;
 • Om klantenservice te verlenen;
 • Om ons te helpen de website te verbeteren en aan te passen;
 • Om u informatie te sturen over onze diensten, promoties, wedstrijden en sweepstakes; en
 • Om de veiligheid of integriteit van de website en ons bedrijf te beschermen.

Om deze doeleinden te bereiken, kunnen we persoonlijke en gebruiksinformatie die we verzamelen combineren. Wij kunnen uw persoonlijke en gebruiksinformatie overdragen of openbaar maken, voor deze doeleinden, binnen itinari.

4. Reclame en analytische diensten

Wij schakelen derden in om namens ons advertenties te plaatsen op het internet en om analytische diensten te leveren over de prestaties van die advertenties. Deze entiteiten kunnen gebruik maken van cookies, web beacons en andere technologieën om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze Website en andere websites, zoals uw IP-adres, webbrowser, bekeken pagina's, de tijd besteed aan pagina's, datum en tijd van elke bezoekersaanvraag, verwijzende site, type browser, taalvoorkeur, aangeklikte links en conversie informatie. De informatie kan door ons en anderen worden gebruikt om, onder andere, gegevens te analyseren en bij te houden, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen, reclame en inhoud te leveren die gericht is op uw interesses op onze Website en andere websites en uw online activiteiten beter te begrijpen. We kunnen ook samenwerken met derden om advertenties aan u te plaatsen als onderdeel van een aangepaste campagne op andere websites of platforms.

5. Hoe wij uw informatie buiten itinari bekendmaken

itinari verkoopt of verhuurt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen vrij met uw voorafgaande toestemming of zoals voorzien in dit Privacybeleid. Wij kunnen aan derden bepaalde niet-persoonlijke gebruiksinformatie met betrekking tot de Website bekendmaken. In dergelijke gevallen wordt uw gebruiksinformatie echter samengevoegd met de gebruiksgegevens van anderen en wordt u niet individueel geïdentificeerd. itinari zal normaal gesproken gegevens naar derden sturen via beveiligde versleutelde kanalen (HTTPS).

5.1 Dienstverleners

Wij kunnen persoonlijke informatie over u bekendmaken of anderszins beschikbaar stellen aan dienstverleners die ons helpen bij onze bedrijfsvoering. Voorbeelden zijn betalingsbedrijven, creditcardverwerkers en andere betalingsdienstaanbieders zoals PayPal, partners van financiële instellingen, hosting- en onderhoudsaanbieders, aanbieders van gegevensopslag en -beheer, marketing- en promotieaanbieders, dienstverleners die e-mails en sms-berichten versturen en in het algemeen bedrijven die ons helpen ons product- en dienstenaanbod en onze websites te verbeteren.

5.2 Wettelijke vereisten en bescherming van ons bedrijf en anderen

Wij kunnen uw informatie in andere bijzondere omstandigheden openbaar maken. Dit zijn situaties waarin het delen noodzakelijk is om de veiligheid, eigendom of andere rechten van itinari, onze klanten, onze medewerkers of andere personen te beschermen, of wanneer dit anderszins wettelijk verplicht is. Voorbeelden hiervan zijn de bescherming van de gezondheid of veiligheid van klanten, of het aanpakken van misdrijven die op de Website worden gepleegd. itinari kan uw persoonlijke informatie verstrekken als reactie op een huiszoekingsbevel, dagvaarding of ander rechtsgeldig onderzoek of bevel, of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving.

5.3 Bedrijfsoverdrachten

Wij kunnen alle informatie die wij over u hebben in verband met een fusie of verkoop (met inbegrip van overdrachten in het kader van een insolventie- of faillissementsprocedure) waarbij itinari of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie of andere wijziging in de zeggenschap over het bedrijf betrokken is, overdragen.

6. Uw keuzes

Wij willen met u communiceren op de manier waarop u van ons wilt horen. Als u geen marketingberichten meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw marketingvoorkeuren wijzigen door uw account te wijzigen of door te klikken op de juiste link onderaan onze marketingmails. Geef voldoende tijd om uw voorkeuren te verwerken.

7. Hoe toegang te krijgen tot uw informatie, deze bij te werken en te verwijderen

itinari neemt redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie nauwkeurig en volledig te houden. U kunt uw persoonlijke informatie, inclusief contact- of accountgegevens, inzien, bijwerken en/of verwijderen door toegang te krijgen tot uw account of door ons een e-mail te sturen. Als uw informatie door een derde partij aan itinari is gecommuniceerd, kunt u rechtstreeks contact opnemen met deze derde partij of klikken op de juiste link onderaan de kennisgevingen om u af te melden voor de dienst. Als uw informatie door een derde partij aan itinari is verstrekt en u deze informatie wilt verwijderen, kunt u ons een e-mail sturen.

8. Hoe we uw informatie beveiligen

Het beveiligen van uw informatie is belangrijk voor itinari. Wij hanteren fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de aan ons overgedragen informatie te beschermen. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat de gegevensoverdracht via het internet of een ander netwerk 100% veilig is. Als gevolg hiervan kunnen wij, terwijl wij ernaar streven om informatie die op of via de Website wordt verzonden te beschermen, de veiligheid van de informatie die u op of via de Website verzendt, niet garanderen, en u doet dit op uw eigen risico.

itinari accounts vereisen een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen. U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord veilig bewaren. Gelieve uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en nooit aan derden bekend te maken. Omdat de informatie zo gevoelig is, worden account wachtwoorden gecodeerd, wat betekent dat we uw wachtwoorden niet kunnen zien. We kunnen ook geen vergeten wachtwoorden opnieuw versturen. We zullen ze alleen resetten.

9. Privacy van kinderen online

Wij zetten ons in voor de bescherming van de online privacy van kinderen. Om de privacy van kinderen te beschermen, verzamelt itinari niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Als we ons ervan bewust worden dat we per ongeluk persoonlijke informatie hebben ontvangen van een kind onder de leeftijd van 13 jaar, zullen we dergelijke informatie uit onze administratie verwijderen.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BEHALVE WANNEER DIT BIJ WET VERBODEN IS, IS ITINARI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDIGE SCHADE (ZELFS ALS ITINARI OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN ENIG ASPECT VAN ITINARI GEBRUIK VAN DE PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN EEN DERDE PARTIJ DIE DOOR U EN/OF UW BEDRIJF IS VERSTREKT. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DE WET DAT TOESTAAT. In sommige rechtsgebieden zijn sommige van de voorgaande beperkingen mogelijk niet van toepassing.

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Een link naar de website van een derde partij betekent niet dat wij deze website onderschrijven of dat wij eraan gelieerd zijn. Wij oefenen geen controle uit over websites van derden. U hebt toegang tot dergelijke websites of inhoud van derden op eigen risico. Lees altijd eerst het privacybeleid van een website van een derde partij voordat u informatie aan de website verstrekt.

12. Wijzigingen in dit Privacybeleid

itinari kan het privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen u hierover informeren door het herziene Privacybeleid op de Website te plaatsen. Controleer onze Privacy Policy regelmatig op wijzigingen. We zullen de datum waarop het Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt bovenaan het Privacybeleid plaatsen. De wijzigingen treden in werking op de datum van de "Laatst bijgewerkte" datum die in het herziene Privacybeleid staat vermeld. Door de Website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het herziene Privacybeleid.

13. Neem contact met ons op

Indien u vragen heeft over deze Privacy Policy, gelieve ons te contacteren op +32 479 83 42 97, stuur ons een mail naar POSAIA SA, 4 rue des Pères Blancs, 1040 Etterbeek, België, of mail ons op nicolas@itinari.com. Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

COOKIES BELEID

BELANGRIJK BERICHT: LEES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT: Deze Website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Dit beleid legt uit hoe we cookies gebruiken en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. Om ervoor te zorgen dat u deze Website gebruikt met volledige en actuele informatie over hoe wij cookies gebruiken, dient u dit beleid regelmatig te lezen, aangezien elk gewijzigd beleid op de site zal worden bijgewerkt. Door gebruik te maken van deze Website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies op uw computer en/of mobiele apparaten in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid. Als u geen cookies van deze website wilt accepteren, schakel dan de cookies uit of onthoudt u zich van het gebruik van deze website.

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een reeks informatie die deze Website naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer doorstuurt, zodat deze Website u kan herkennen wanneer u de website opnieuw bezoekt en bepaalde informatie over u kan onthouden. Dit kan zijn: welke pagina's u hebt bezocht, welke keuzes u hebt gemaakt uit menu's, welke specifieke informatie u hebt ingevoerd in formulieren en het tijdstip en de datum van uw bezoek.

2. Soorten cookies

Er zijn twee belangrijke soorten cookies:

 • Sessiecookies: dit zijn tijdelijke cookies die aan het einde van een browsersessie verlopen; dat wil zeggen, wanneer u de site verlaat. Met behulp van sessiecookies kan deze Website u herkennen wanneer u tijdens een enkele browsersessie tussen pagina's navigeert en kunt u deze Website zo efficiënt mogelijk gebruiken. Met sessiecookies kan een website bijvoorbeeld onthouden dat een gebruiker items in een online winkelmandje heeft geplaatst.
 • Permanente cookies: in tegenstelling tot sessiecookies worden permanente cookies op uw apparatuur opgeslagen tussen de browsingsessies door tot het verlopen of verwijderen. Zij stellen deze Website daarom in staat om u bij uw terugkeer te "herkennen" en uw voorkeuren te onthouden en diensten op u af te stemmen.
 • Naast sessiecookies en permanente cookies kunnen er andere cookies zijn die door deze Website worden ingesteld en die u hebt gekozen om te bezoeken, zoals deze Website, om ons of derden van informatie te voorzien.

3. Ons gebruik van cookies

Op dit moment gebruiken we de volgende soorten cookies op deze website en in de toekomst mogelijk ook in de toekomst.

We gebruiken sessiecookies om:

 • ons helpen om de veiligheid te handhaven en uw gegevens te verifiëren terwijl u deze Website gebruikt terwijl u van pagina naar pagina navigeert, wat u in staat stelt om te voorkomen dat u uw gegevens telkens wanneer u een nieuwe pagina invoert opnieuw moet invoeren.

Wij gebruiken hiervoor permanente cookies:

 • ons helpen u als unieke gebruiker te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Website, zodat u uw gegevens niet meermaals hoeft in te voeren wanneer u zich tussen onze pagina's of diensten beweegt
 • onthouden hoe u uw gebruik van deze Website hebt aangepast, zoals uw voorkeursmunt en tijdzone
 • het verzamelen en samenstellen van anonieme, geaggregeerde informatie voor statistische en evaluatiedoeleinden om ons te helpen begrijpen hoe gebruikers deze Website gebruiken en ons te helpen de structuur van onze Website te verbeteren.

Veel cookies zijn ontworpen om u optimaal gebruik te laten maken van het web. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om u in staat te stellen uw gebruikerservaring bij het gebruik van onze Website te verbeteren, bijvoorbeeld een cookie die herkent of uw browser specifieke technologische functies ondersteunt. Dit helpt bijvoorbeeld om webpagina's sneller te laden wanneer u een groot bestand wilt downloaden.

Naast cookies die ons informatie sturen, gebruiken we ook cookies die informatie verzamelen en naar derden sturen. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics. Kijk op de relevante website van derden voor meer informatie over hun gebruik van cookies. Wanneer deze Website toestaat dat dergelijke cookies worden geplaatst of u toegang krijgt tot andere websites van deze Website via de verstrekte links, zullen de beheerders van deze websites cookies gebruiken in overeenstemming met hun eigen cookiebeleid, dat kan verschillen van het onze.

Net als bij cookies van derden kunt u cookies van derden blokkeren via uw browserinstellingen.

Sommige van onze cookies kunnen uw persoonlijke informatie verzamelen en opslaan, zoals uw naam of e-mailadres. Wij zijn toegewijd aan het respecteren en beschermen van uw privacy en zullen ervoor zorgen dat alle persoonlijke informatie die door ons wordt verzameld wordt bewaard en behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid.

4. Weigeren van cookies op deze website

De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. U hebt echter de mogelijkheid om cookies uit te schakelen als u dat wenst, meestal door uw internetsoftwareinstellingen te wijzigen. Het kan ook mogelijk zijn om uw browserinstellingen zo te configureren dat specifieke cookies kunnen worden geaccepteerd of om u op de hoogte te stellen telkens wanneer er een nieuwe cookie op uw computer wordt opgeslagen, zodat u kunt beslissen of u de cookie accepteert of weigert. Om uw gebruik van cookies te beheren zijn er verschillende bronnen beschikbaar, bijvoorbeeld de "Help" sectie van uw browser kan u helpen. U kunt ook de opgeslagen gegevens die worden gebruikt door technologie die vergelijkbaar is met cookies, zoals Local Shared Objects of Flash cookies, uitschakelen of verwijderen door de "add-on-instellingen" van uw browser te beheren. Aangezien onze cookies u toegang geven tot een aantal van de essentiële functies van onze Website, raden wij u aan om cookies ingeschakeld te laten, anders kan het betekenen dat u een verminderde functionaliteit ervaart of dat u wordt verhinderd om deze Website volledig te gebruiken.