Picture © Credits istock/Denis Kabanov
Picture © Credits istock/Denis Kabanov

Albania


Albania, Republika Albanii, oficjalnie Republika Albanii, jest krajem w Europie Południowo-Wschodniej. W 2016 r. w kraju mieszkało łącznie 3 mln osób. Jest to jednolita parlamentarna republika konstytucyjna ze stolicą w Tiranie, najbardziej zaludnionym mieście i głównym centrum gospodarczym i handlowym kraju....

Prawie dwie trzecie obszaru geograficznego Albanii to tereny pagórkowate lub górskie. Umożliwiają one rekreację na świeżym powietrzu i oczywiście imponującą jazdę na rowerze poza drogami. W Albanii ponownie pojawiło się zainteresowanie turystyką przygodową w takich miastach jak Vermosh, Thethi, Razëm, Bogë i Valbona, które służą jako punkty docelowe dla wypraw. W górach można znaleźć również doświadczenia kulturalne. Możesz również zwiedzić albańską perłę, albańskie wybrzeże. Wybrzeże albańskie rozpoczyna się w północno-zachodniej części delty rzeki Buna, która wyznacza granicę albańsko-czarnogórską, i rozciąga się na południe, aż do przylądka Stillo na granicy albańsko-greckiej. Łącznie z różnymi lagunami i portami, wybrzeże rozciąga się na długości 450 km i dotyka dwóch mórz: jońskiego na południu i adriatyckiego na północy.