Polityka prywatności

Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2017 r.

Posaia SA ("itinari", "My", "My", "Nas", "Nasz") uznaje znaczenie prywatności. itinari będzie zarządzać Twoimi danymi osobowymi zebranymi za pośrednictwem stron internetowych znajdujących się pod adresem www.itinari.com oraz wszystkich innych stron internetowych i aplikacji mobilnych będących własnością lub obsługiwanych przez itinari, a także wszelkich spółek dominujących, zależnych lub stowarzyszonych z itinari (zwanych łącznie "Witryną Internetową"), w oparciu o przekonanie itinari o szacunek dla osoby fizycznej i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. KORZYSTAJĄC W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZE STRONY INTERNETOWEJ, W TYM PRZEGLĄDAJĄC, KUPUJĄC I KORZYSTAJĄC Z JAKICHKOLWIEK USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI ITINARI . Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy nie podawać danych osobowych i nie korzystać z Witryny.

1. Informacje, które zbieramy

Zbieramy dane osobowe użytkowników w celu świadczenia żądanych przez nich usług, poprawy interakcji użytkownika z itinari oraz w celu komunikowania się z użytkownikiem na temat działań Itinary, usług itinari, promocji i konkursów. Firma itinari może przetwarzać, przechowywać i przekazywać dane osobowe w Europie.

1.1 Dane osobowe

Podczas interakcji z itinari za pośrednictwem strony internetowej zbieramy dane osobowe użytkowników na różne sposoby. Kilka przykładów jest takich, kiedy ty:

 • Utwórz konto na stronie internetowej;
 • Skontaktuj się z nami;
 • Zgłosić recenzję lub zamieścić w Witrynie Treści Użytkownika (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Korzystania z Witryny); lub
 • W przeciwnym razie należy przekazać itinari dane osobowe.

Dane osobowe to informacje, które identyfikują użytkownika lub są w uzasadniony sposób z nim powiązane.

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować: dane karty kredytowej oraz dane kontaktowe, takie jak nazwisko i/lub nazwa firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail. Możemy również zbierać dane osobowe o użytkowniku za pośrednictwem serwisów i usług mediów społecznościowych.

Jeśli poproszą nas Państwo o świadczenie usług na rzecz strony trzeciej, są Państwo prawnie upoważnieni przez tę stronę trzecią do ujawnienia itinari swoich danych osobowych i poufnych. Upoważnienie to obejmuje dane osobowe, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej osoby trzeciej. Zgadzasz się, że musisz ponosić wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem danych osobowych przekazanych przez Ciebie i że w żadnym wypadku itinari nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek dane osobowe lub za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku wykorzystania jakichkolwiek danych osobowych. itinari działa jedynie jako pasywny kanał do wykorzystania danych osobowych i nie podejmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek danych osobowych przekazanych przez Ciebie i/lub Twoją firmę przez strony trzecie.

1.2 Informacje o użyciu

Podczas korzystania z Witryny otrzymujemy i przechowujemy pewne rodzaje informacji na temat korzystania z Witryny przez użytkownika. Naszym celem jest umożliwienie poprawnego działania Witryny, umożliwienie nam świadczenia usług, dostosowania działań itinari do rzeczywistych zainteresowań użytkownika, oceny wykorzystania Witryny, w celach marketingowych oraz personalizacji i poprawy interakcji użytkownika z itinari. Oto kilka przykładów:

Możemy zbierać informacje techniczne, takie jak adres IP użytkownika, adres strony internetowej lub aplikacji polecającej, typ przeglądarki internetowej lub urządzenia przenośnego, z którego użytkownik korzysta, system operacyjny, dostawca usług internetowych użytkownika, lokalizacja urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do Witryny, działania itinari prowadzone przez użytkownika oraz ścieżka, którą użytkownik przechodzi przez Witrynę;

Przy zakupie usług zbieramy informacje o transakcji, takie jak data zakupu.

Używamy plików cookie w celu ulepszenia i uproszczenia Twojej wizyty, a mianowicie w celu ułatwienia surfowania po stronie internetowej, ułatwienia logowania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, administracji systemu oraz w celu dostosowania reklam do Twoich preferencji i tym podobnych. Cookies to małe pliki danych przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak pliki cookie są wykorzystywane na Stronie, prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie. Możemy używać sygnalizatorów web beacon. Sygnalizatory web beacon pozwalają nam zrozumieć, czy dana strona Witryny została odwiedzona, czy została otwarta poczta elektroniczna lub czy banery reklamowe na innych witrynach były skuteczne.

3. Jak wykorzystujemy Twoje informacje

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe i informacje o użytkowaniu do oferowania i dostarczania naszych produktów i usług oraz do wspierania naszych podstawowych funkcji biznesowych. Obejmują one realizację zamówień lub usług, obsługę klienta, wewnętrzne procesy biznesowe, marketing, w tym konkursy i loterie, uwierzytelnianie, zapobieganie stratom i oszustwom, bezpieczeństwo publiczne i funkcje prawne. Oto kilka przykładów:

 • Aby spełnić Twoje prośby o usługi i komunikować się z Tobą w sprawie tych próśb;
 • Aby zarejestrować swoje konto na stronie internetowej;
 • Do administrowania ankietami, konkursami, loteriami i promocjami;
 • Aby zapewnić obsługę klienta;
 • Aby pomóc nam w ulepszaniu i dostosowywaniu strony internetowej;
 • Aby przesłać Państwu informacje o naszych usługach, promocjach, konkursach i loteriach; oraz
 • W celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności Strony i naszej działalności.

Aby osiągnąć te cele, możemy połączyć dane osobowe i informacje użytkowe, które zbieramy. Możemy przekazywać lub ujawniać Państwa dane osobowe i informacje dotyczące użytkowania w tym celu w itinari.

4. Usługi reklamowe i analityczne

Angażujemy strony trzecie do obsługi reklam w naszym imieniu w Internecie oraz do świadczenia usług analitycznych dotyczących wykonania tych reklam. Podmioty te mogą używać plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii w celu zbierania informacji o korzystaniu przez użytkownika z naszej strony internetowej i innych stron internetowych, takich jak adres IP, przeglądarka internetowa, przeglądane strony, czas spędzony na stronach, data i godzina każdego żądania odwiedzającego, typ strony odsyłającej, typ przeglądarki, preferowany język, kliknięte linki i konwersja informacji. Informacje te mogą być wykorzystywane przez nas i inne osoby między innymi do analizy i śledzenia danych, określania popularności niektórych treści, dostarczania reklam i treści skierowanych do Państwa zainteresowań na naszej stronie internetowej i innych stronach internetowych oraz lepszego zrozumienia Państwa działalności online. Możemy również współpracować z osobami trzecimi w celu obsługi reklam dla Ciebie w ramach niestandardowej kampanii na innych stronach internetowych lub platformach.

5. Jak ujawniamy Twoje informacje poza itinari

itinari nie sprzedaje ani nie wynajmuje Państwa danych osobowych osobom trzecim. Ujawniamy Państwa dane osobowe wyłącznie za Państwa uprzednią zgodą lub zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Możemy ujawnić osobom trzecim pewne informacje dotyczące korzystania z Witryny, które nie są danymi osobowymi. W takich przypadkach jednak informacje o użytkowaniu użytkownika są agregowane z danymi użytkowymi innych osób i nie identyfikują użytkownika indywidualnie. itinari zazwyczaj wysyła dane do stron trzecich za pośrednictwem bezpiecznych, szyfrowanych kanałów (HTTPS).

5.1 Usługodawcy

Możemy ujawnić lub w inny sposób udostępnić dane osobowe użytkownika dostawcom usług, którzy pomagają w naszej działalności biznesowej. Przykładami są firmy płatnicze, przetwórcy kart kredytowych i inni dostawcy usług płatniczych, tacy jak PayPal, partnerzy instytucji finansowych, dostawcy usług hostingowych i utrzymania, dostawcy przechowywania danych i zarządzania nimi, dostawcy usług marketingowych i promocyjnych, dostawcy usług wysyłający e-maile i powiadomienia SMS oraz ogólnie firmy, które pomagają nam ulepszać naszą ofertę produktów i usług oraz nasze strony internetowe.

5.2 Wymogi prawne i ochrona naszej firmy i innych

Możemy ujawnić Państwa informacje w innych szczególnych okolicznościach. Dotyczy to sytuacji, w których współużytkowanie jest konieczne do ochrony bezpieczeństwa, własności lub innych praw itinari, naszych klientów, naszych współpracowników lub innych osób, lub gdy jest to wymagane przez prawo. Przykłady obejmują ochronę zdrowia lub bezpieczeństwa klientów, lub zajmowanie się przestępstwami popełnionymi na stronie internetowej. itinari może przekazać dane osobowe użytkownika w odpowiedzi na nakaz przeszukania, wezwanie sądowe lub inne prawnie ważne zapytanie lub zamówienie, lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo.

5.3 Transfery biznesowe

Możemy przekazywać wszelkie posiadane przez nas informacje na Państwa temat w związku z fuzją lub sprzedażą (w tym transfery w ramach postępowania upadłościowego lub postępowania upadłościowego) z udziałem itinari lub w ramach reorganizacji przedsiębiorstwa lub innych zmian w kontroli korporacyjnej.

6. Twoje wybory

Chcemy komunikować się z Tobą w sposób, który chcesz od nas usłyszeć. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości marketingowych, możesz zmienić swoje preferencje marketingowe, zmieniając swoje Konto lub klikając na odpowiedni link u dołu naszych wiadomości marketingowych. Prosimy o zapewnienie wystarczającej ilości czasu na przetworzenie Państwa preferencji.

7. Jak uzyskać dostęp, zaktualizować i usunąć informacje

itinari podejmuje uzasadnione kroki w celu zapewnienia dokładności i kompletności danych osobowych użytkowników. Możesz uzyskać dostęp, zaktualizować i/lub usunąć swoje dane osobowe, w tym dane kontaktowe lub informacje o koncie, uzyskując dostęp do swojego Konta lub wysyłając do nas wiadomość e-mail. Jeśli Twoje Informacje zostały przekazane itinari przez stronę trzecią, możesz skontaktować się bezpośrednio z tą stroną trzecią lub kliknąć na odpowiedni link na dole powiadomienia, aby zrezygnować z subskrypcji usługi. Jeśli Twoje Informacje zostały przekazane itinari przez stronę trzecią, a Ty chcesz usunąć te informacje, możesz wysłać do nas e-mail.

8. Jak zabezpieczamy Twoje informacje

Zabezpieczenie informacji jest ważne dla itinari. Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa przesyłanych do nas informacji. Jednak żadna transmisja danych przez Internet lub inną sieć nie może być zagwarantowana jako w 100% bezpieczna. W rezultacie, chociaż staramy się chronić informacje przekazywane na lub za pośrednictwem Witryny, nie możemy i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych na lub za pośrednictwem Witryny, a użytkownik czyni to na własne ryzyko.

konta itinari wymagają podania nazwy użytkownika i hasła do logowania. Musisz zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w bezpiecznym miejscu. Hasło należy zachować w tajemnicy i nigdy nie ujawniać go osobom trzecim. Ponieważ informacje są tak wrażliwe, hasła do konta są szyfrowane, co oznacza, że nie możemy zobaczyć Twoich haseł. Nie możemy również ponownie wysłać zapomnianych haseł. My tylko je zresetujemy.

9. Prywatność dzieci w Internecie

Jesteśmy zaangażowani w ochronę prywatności dzieci w Internecie. W celu ochrony prywatności dzieci, itinari nie zbiera świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiemy się, że przypadkowo otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 13 roku życia, usuniemy takie informacje z naszych rejestrów.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, GDY JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO, ITINARI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE LUB PRZYKŁADOWE (NAWET JEŚLI ITINARI ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK ASPEKTU WYKORZYSTANIA PRZEZ ITINARI DANYCH OSOBOWYCH OSÓB TRZECICH DOSTARCZONYCH PRZEZ CIEBIE I/LUB TWOJĄ FIRMĘ. OGRANICZENIA TE STOSUJE SIĘ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. W niektórych jurysdykcjach niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania.

11. Linki do innych stron internetowych

Nasza strona może zawierać łącza do innych stron internetowych. Link do strony internetowej osoby trzeciej nie oznacza, że ją popieramy lub że jesteśmy z nią powiązani. Nie sprawujemy kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich. Użytkownik uzyskuje dostęp do takich stron internetowych osób trzecich lub treści na własne ryzyko. Przed przekazaniem jakichkolwiek informacji na stronę internetową osób trzecich należy zawsze zapoznać się z polityką prywatności strony internetowej osób trzecich.

12. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

itinari może od czasu do czasu zmieniać Politykę Prywatności. Poinformujemy Cię o tym, publikując zmienioną Politykę Prywatności na Stronie Internetowej. Prosimy okresowo sprawdzać naszą Politykę Prywatności pod kątem zmian. Zamieścimy datę ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności w górnej części Polityki Prywatności. Zmiany wejdą w życie w dniu "Ostatniej aktualizacji" podanym w zmienionej Polityce Prywatności. Kontynuując korzystanie z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na zmienioną Politykę Prywatności.

13. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod numerem +32 479 83 42 97, wyślij do POSAIA SA, 4 rue des Pères Blancs, 1040 Etterbeek, Belgia, lub napisz do nas na adres nicolas@itinari.com. Nasze godziny pracy są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

WAŻNA UWAGA: PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ : Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z plików cookie i może być od czasu do czasu zmieniana bez uprzedzenia. Aby mieć pewność, że korzystasz z tej strony internetowej z pełną i aktualną informacją o tym, jak korzystamy z plików cookie, prosimy o regularne przeglądanie tej polityki, ponieważ każda zmieniona polityka będzie aktualizowana na stronie. Korzystając z tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie plików cookie na komputerze i/lub urządzeniu(-ach) przenośnym(-ych) zgodnie z warunkami niniejszej polityki. Jeśli nie chcą Państwo akceptować plików cookie z tej strony internetowej, prosimy o wyłączenie plików cookie lub powstrzymanie się od korzystania z tej strony.

Plik cookie to ciąg informacji tekstowych, które ta strona internetowa przesyła do pliku cookie przeglądarki na dysku twardym komputera użytkownika, tak aby strona ta mogła rozpoznać użytkownika podczas jego ponownej wizyty i zapamiętać pewne informacje o nim. Może to obejmować, które strony odwiedziłeś, wybory dokonane z menu, wszelkie konkretne informacje, które wprowadziłeś do formularzy oraz godzinę i datę wizyty.

2. Rodzaje ciasteczek

Istnieją dwa główne rodzaje plików cookie:

 • Pliki cookie sesji: są to tymczasowe pliki cookie, które wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po opuszczeniu witryny. Pliki cookie sesji pozwalają tej Witrynie rozpoznać użytkownika podczas nawigacji pomiędzy stronami podczas jednej sesji przeglądarki i pozwalają na najbardziej efektywne korzystanie z tej Witryny. Na przykład pliki cookie sesji umożliwiają witrynie internetowej zapamiętanie, że użytkownik umieścił przedmioty w koszyku zakupów online.
 • Trwałe pliki cookie: w przeciwieństwie do plików cookie sesji, trwałe pliki cookie są przechowywane w Państwa sprzęcie pomiędzy sesjami przeglądania aż do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia. W związku z tym umożliwiają one tej stronie internetowej "rozpoznać" użytkownika po powrocie pamiętaj swoje preferencje i dostosować usługi do potrzeb użytkownika.
 • Oprócz plików cookie sesji i trwałych plików cookie, mogą istnieć inne pliki cookie, które są ustawiane przez tę stronę internetową, takie jak ta strona, w celu dostarczenia nam lub osobom trzecim informacji.

3. Stosowanie przez nas ciasteczek

Obecnie używamy i możemy używać w przyszłości następujących rodzajów plików cookie na tej stronie internetowej.

Używamy plików cookie sesji do:

 • pomóc nam w utrzymaniu bezpieczeństwa i weryfikacji danych użytkownika podczas korzystania z tej Witryny podczas przechodzenia od strony do strony, co pozwala uniknąć konieczności ponownego wprowadzania danych za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na nową stronę.

Używamy trwałych plików cookie:

 • pomóc nam rozpoznać Cię jako unikalnego użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową, tak abyś nie musiał wielokrotnie wprowadzać swoich danych podczas poruszania się między naszymi stronami lub usługami
 • Pamiętaj, w jaki sposób dostosowałeś/aś swoje korzystanie z tej strony internetowej, np. preferowaną walutę i strefę czasową
 • zbieranie i kompilowanie anonimowych, zagregowanych informacji do celów statystycznych i ewaluacyjnych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z tej Witryny i pomóc nam poprawić strukturę naszej Witryny.

Wiele plików cookie zaprojektowano tak, aby zapewnić optymalne wykorzystanie sieci. Na przykład, używamy plików cookie, aby umożliwić użytkownikowi poprawę komfortu korzystania z naszej strony internetowej, np. pliku cookie, który rozpoznaje, czy przeglądarka użytkownika obsługuje określone funkcje technologiczne. Pomaga to, na przykład, w umożliwieniu szybszego ładowania stron internetowych w przypadku żądania pobrania dużego pliku.

Oprócz plików cookie, które przesyłają nam informacje, używamy również plików cookie, które zbierają informacje i wysyłają je do osób trzecich. Przykładem tego jest Google Analytics. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć na odpowiedniej stronie internetowej osób trzecich. W przypadku, gdy niniejsza strona internetowa pozwala na ustawienie takich plików cookie lub gdy użytkownik uzyskuje dostęp do innych stron internetowych z tej strony za pomocą podanych linków, operatorzy tych stron internetowych będą używać plików cookie zgodnie z ich własną polityką dotyczącą plików cookie, która może różnić się od naszej.

Podobnie jak w przypadku plików cookie osób trzecich, możesz zablokować pliki cookie osób trzecich poprzez ustawienia przeglądarki.

Niektóre z naszych plików cookie mogą zbierać i przechowywać Państwa dane osobowe, takie jak nazwisko lub adres e-mail. Zobowiązujemy się do poszanowania i ochrony Państwa prywatności i zapewnimy, że wszystkie zebrane przez nas dane osobowe będą przechowywane i traktowane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Większość przeglądarek jest wstępnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jednakże mają Państwo możliwość wyłączenia plików cookie, jeśli sobie tego życzą, zazwyczaj poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest również skonfigurowanie ustawień przeglądarki w celu umożliwienia akceptacji określonych plików cookie lub powiadamiania użytkownika za każdym razem, gdy nowy plik cookie ma być przechowywany na komputerze użytkownika, co umożliwia podjęcie decyzji o zaakceptowaniu lub odrzuceniu pliku cookie. Aby zarządzać korzystaniem z plików cookie, dostępne są różne zasoby, na przykład sekcja "Pomoc" w przeglądarce może Ci pomóc. Można również wyłączyć lub usunąć przechowywane dane wykorzystywane przez technologie podobne do plików cookie, takie jak lokalne obiekty współdzielone (Local Shared Objects) lub pliki cookie typu Flash, poprzez zarządzanie ustawieniami "add-on" swojej przeglądarki. Ponieważ nasze pliki cookie umożliwiają dostęp do niektórych istotnych funkcji naszej strony internetowej, zalecamy pozostawienie włączonych plików cookie, w przeciwnym razie, jeśli pliki cookie są wyłączone, może to oznaczać, że użytkownik ma ograniczoną funkcjonalność lub nie będzie mógł w ogóle korzystać z tej strony.