Picture © Credits istock/proslgn
Picture © Credits istock/proslgn

Litwa


Jeden z trzech krajów bałtyckich, raczej niespojony, choć kolorowy, Litwa graniczy z Łotwą (północ), Białorusią (wschód i południe), Polską (południe) i Kaliningradem (południowy zachód)....

Macedonia, oficjalnie Republika Macedonii, jest krajem na Półwyspie Bałkańskim w Europie Południowo-Wschodniej. Jest to jedno z państw sukcesorów byłej Jugosławii, od którego ogłosiła niepodległość w 1991 roku. Stała się członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1993 r., ale w wyniku toczącego się sporu z Grecją w sprawie stosowania kodu "Macedonia" została dopuszczona pod tymczasowym opisem Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, termin ten jest również używany przez organizacje międzynarodowe.